slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.05.2022
Evropski Dan samostalnog zivota
Na nivou mreze Centara za samostalni Dalje...
05.05.2022
Javno zagovaranje mreza 2022
U Beogradu je, 5.maja održana svečanost Dalje...
11.03.2022
Javne debate
U okviru projekta Jednake mogucnosti Dalje...
09.03.2022
JEDNAKE MOGUCNOSTI
U okviru programa Jednake mogucnosti Dalje...
25.11.2021
Fokus grupa
U Leskovcu je odrzana Fokus grupa Dalje...

Fokus grupa

U Leskovcu je 25 novembra odrzana fokus grupa u okviru projekta Jednake mogucnosti. Projekat finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i drustveni dijalog a namenjen je uocavanju i merama za sprecavanje diskriminacije.

Fokus grupi su prisustvovali predstavnici organizacija OSI u Leskovcu - Centar za SZ OSI Srbije, Centar za SZ OSI Leskovac, Udruzenje paraplegicara, Udruzenje distroficara, Udruzanje MS, Udruzenje slepih, Udruzenje gluvih, Udruzenje za pomoc mentalno nedovoljno razvijenim osobama.

 

2021-11-25

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34