slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.09.2019
Sastanak povodom novog Javnog rada
U Boru je 4. septembra odrzan sastanak Dalje...
29.07.2019
Nove obuke za PA
CIL Srbija je od maja do kraja jula odrzao Dalje...
10.06.2019
Nastavak projekta u Sapcu
Nakon uspesno zavrsenog prvog dela projekta Dalje...
28.05.2019
Zavrsna konferencija
U Sapcu je odrzana zavrsna konferencija Dalje...
05.05.2019
Dan samostalnog zivota
ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostaln Dalje...

Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti

Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije, angažovao je Kontakt organizacije civilnog društva, kao predstavnike osetljivih grupa, krajnjih korisnika, za organizaciju javne rasprave radi unapredjenja teksta nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti sa aspekta ljudskih prava, društvene uključenosti i potreba svake od osetljivih grupa.

Centar za samostalni život invalida Srbije, kao Kontakt organizacija civilnog društva za grupu osoba sa invaliditetom, uzeo je aktivno učešće u ovom procesu, kontaktirajući više od 80 оrganizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji radi dobijanja komentara, sugestija i predloga na Nacrt zakona.

Na okruglom stolu su predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike govorili o nacrtu Zakona o socijalnoj zaštiti i vodila se diskusija na prispele komentare na teks Zakona. Svi komentari i sugestije biće upućene Ministarstvu rada i socijalne politike na dalje razmatranje.

slika 1slika 2slika 3slika 4slika 5slika 6slika 7

2010-01-27

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30