slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.09.2019
Sastanak povodom novog Javnog rada
U Boru je 4. septembra odrzan sastanak Dalje...
29.07.2019
Nove obuke za PA
CIL Srbija je od maja do kraja jula odrzao Dalje...
10.06.2019
Nastavak projekta u Sapcu
Nakon uspesno zavrsenog prvog dela projekta Dalje...
28.05.2019
Zavrsna konferencija
U Sapcu je odrzana zavrsna konferencija Dalje...
05.05.2019
Dan samostalnog zivota
ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostaln Dalje...

POSAO ZA SVE

Na Sajmu zapošljavanja koji se održava 5. marta 2010. u holu Narodnog pozorišta Užice Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice promovisaće Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. 

Ovim zakonom podstiče se zapošljavanje osoba sa invaliditetom radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje istih u društvo, procena njihovih radnih sposobnosti, profesionalna rehabilitacija i osposobljavanje i obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom od strane poslodavca i finansijsku stimulaciju za zapošljavanje ove kategorije građana. 

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom predstavlja jedan od osnovnih preduslova za poboljšanje kvaliteta života ne samo samih osoba sa invaliditetom već i njihovih porodica.

Zapošljavanjem (koje nije fiktivno već i stvarno) postiže se puna inkluzija (uključivanje) čime se omogućava ravnopravnost i dostojanstvenost. 

2010-03-03

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30