slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
28.05.2019
Zavrsna konferencija
U Sapcu je 28. maja odrzana zavrsna konferencije projekta Dalje...
05.05.2019
Dan samostalnog zivota
ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostaln Dalje...
05.05.2019
Dan samostalnog zivota u Srbiji
CSZ osoba sa invaliditetom Srbije je obelezio Dan samostalnog zivota Dalje...
22.04.2019
Obuka za personalne asistente
U Beogradu je 20-22. aprila odrzana Dalje...
18.04.2019
Sastanak u opstini Sabac
U Šapcu je 18. aprila održan sastanak u opštinskim prostorijama Dalje...

Evropski dan solidarnosti 29. april 2010. - ENIL

Poslednjih godina u Evropi se oseća demografska promena koja nosi jake antropološke, socijalne i ekonomske implikacije; živimo duže a manje dece se radja. Očekivanja dužeg života znači da društvo treba da strukturiše solidarnost medju generacijama po osnovu urodjenog dostojanstva svakog ljudskog bića, bez obzira na starost, funkcionalnost, telo ili bilo koji drugi faktor.Duži život povećava potrebu za podrškom u svakodnevnim aktivnostim.  To treba gledati u svetlu prirodnog dela ljudskog stanja i uključiti je u strukturu socijalne zaštite na isti način kao i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i penzijski sistem.  Važnije je svaku osobu gledati kao “jedinstvo dostojanstva” umesto kao “proizvodnu jedinicu”.  Sistem ljudskih prava i Konvencija UN o pravima OSI su najbolji vodiči u dizajniranju strategije i primeni politike u ovoj oblasti.Važno je razviti socijalna orudja koja su fokusirana na osobu a ne institucije; na potrebe pojedinca, želje i ambicije a ne na profesionalne dijagnoze; na život u zajednici a ne rezidencijalnu segregaciju u institucijama. U tom smislu, direktna ekonomska korist koja ja zasnovana na pojedinačnim budžetima su uspešni modeli koji omogućavaju samoupravljanje resursima kao put ka osnaživanju, emancipaciji i samostalnom životu. Život u zajednici stvara empatiju, obogaćuje, jača osnovne vrednosti i koristi sve naše talente i iskustvo u kreiranju kohezivnijeg društva, što nas vodi u susred izazovima 21. veka i stvaranju mogućnosti za sve.Model samostalnog života omogućava pojedincima sa invaliditetom podršku u svakodnevnim aktivnostima i realizaciji ljudskih prava; model samostalnog života se bori protiv  rodne neravnopravnosti i unapredjuje radne mogućnosti za one koji rade kao personalni asistenti. Samoupravljanje personalnom asistencijom je efikasnije I efektnije sa ekonomske tačke gledišta u odnosu na smeštanje u dom. 

2010-04-29

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30