slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.09.2019
Sastanak povodom novog Javnog rada
U Boru je 4. septembra odrzan sastanak Dalje...
29.07.2019
Nove obuke za PA
CIL Srbija je od maja do kraja jula odrzao Dalje...
10.06.2019
Nastavak projekta u Sapcu
Nakon uspesno zavrsenog prvog dela projekta Dalje...
28.05.2019
Zavrsna konferencija
U Sapcu je odrzana zavrsna konferencija Dalje...
05.05.2019
Dan samostalnog zivota
ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostaln Dalje...

Radionica o Pracenju i primeni UN Konvencije o pravima OSI u Srbiji

Prva iz serije radionica o praćenju i primeni UN Konvencije o pravima OSI u Srbiji održana je 16. juna 2010. u Novom Sadu. Radionice se održavaju u okviru projekta EIDHR „Izgradnja kapaciteta organizacija OSI za praćenje primene Konvencije UN o pravima OSI u Srbiji“.Radionici je prisustvovalo 13 učesnika, koji su se upoznavali sa

  1. Značajem Konvencije UN za pokret OSI
  2. Stanjem civilnog društva u Srbiji s posebnim osvrtom na organizacije OSI
  3. Situacijom od potpisivanja Konvencije UN u Srbiji i mehanizmima praćenja
  4. Ulogom organizacija OSI u pisanju alternativnog izveštaja o primeni Konvencije UN u Srbiji
  5. Iskustvima drugih organizacija u praćenju primene medjunarodnih dokumenata.

2010-06-17

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30