slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.05.2022
Evropski Dan samostalnog zivota
Na nivou mreze Centara za samostalni Dalje...
05.05.2022
Javno zagovaranje mreza 2022
U Beogradu je, 5.maja održana svečanost Dalje...
11.03.2022
Javne debate
U okviru projekta Jednake mogucnosti Dalje...
09.03.2022
JEDNAKE MOGUCNOSTI
U okviru programa Jednake mogucnosti Dalje...
25.11.2021
Fokus grupa
U Leskovcu je odrzana Fokus grupa Dalje...

Specijalni savetnik za ljudska prava

Kancelarija za demokratiju, ljudska prava i rad predsednika SAD je izabrala Džudit Hjumen za Specijalnog savetnika za ljudska prava. Ona će raditi na sveobuhvatnoj strategiji promovisanja prava osoba sa invaliditetom širom sveta, koordinisaće procese za ratifikaciju UN Konvencije, obezbedjivaće da se u sve vrste strane pomoći koje daju SAD uključe osobe sa invaliditetom, baviće se ljudskim pravima, staraće se da se potrebe osoba sa invaliditetom sagledaju u svim medjunarodnim situacijama i voditi diplomatiju civilnog društva uključujući invalidska pitanja. 

U najavi potpisivanja Konvencije UN, u julu 2009. Hilari Klinton je istakla da “širenje mogućnosti i podrške ljudskim pravima jeste najvažniji posao medjunarodne politike.”  Ona je dalje rekla da “diskriminacija osoba sa invaliditetom nije samo nepravda, nego i šteta za ekonomski razvoj, ograničenje demokratije, teret porodica i uzrok društvene erozije.”  Zbog toga je izrazila svoju posvećenost “podršci osobama sa invaliditetom kao centralni deo strategije SAD širom sveta.” 

Pre ovog imenovanja, gospodja Hjumen je bila director Odeljenja za invalidske servise Distrikta Kolumbija. Od 2002-2007, radila je u Svetskoj banci kao prvi savetnik za invalidnost I razvoj I vodeći consultant za Globalno partnerstvo za invalidnost I razvoj.  Takodje je radila kao asistent sekretara za Specijalno obrazovanje i rehabilitacione servise Odeljenja za obrazovanje SAD od 1993-2001.  Džudit Hjumen je širom sveta priznati lider invalidskog pokreta i aktivista za ljudska prava osoba sa invaliditetom. 

2010-07-07

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34