slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.09.2019
Sastanak povodom novog Javnog rada
U Boru je 4. septembra odrzan sastanak Dalje...
29.07.2019
Nove obuke za PA
CIL Srbija je od maja do kraja jula odrzao Dalje...
10.06.2019
Nastavak projekta u Sapcu
Nakon uspesno zavrsenog prvog dela projekta Dalje...
28.05.2019
Zavrsna konferencija
U Sapcu je odrzana zavrsna konferencija Dalje...
05.05.2019
Dan samostalnog zivota
ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostaln Dalje...

PRAVNA POMOC PORODICAMA DECE SA INVALIDITETOM

OSNOVANA KANCELARIJA ZA PROMOCIJU, ZASTUPANJE I ZAŠTITU PRAVA DECE SA INVALIDITETOM I NJIHOVIH PORODICA T

rebalo bi da nam je svima u interesu da su prava lako dostupna i ostvarljiva, naravno pod određenim  jasnim uslovima, a slučajevi ugrožavanja i uskraćivanja sankcionisani  – dok ne postignemo ovakav standard odgovorno je pružiti podršku i pomoć onima koji su posebno i vrlo specifično ugroženi. 

DECA SU NAŠE NAJVEĆE BOGATSTVO.  ODNOSIMO SE ODGOVORNO PREMA NJIMA. 

Nas cilj - Porodice dece sa invaliditetom su po mnogo čemu specifične I izuzetno ranjive.Naš cilj je očuvanje ovih specifičnih porodica I njihovo osnaživanje.Naša vizija je da deci sa invalititetom omogućimo odrastanje I budućnost lišene predrasuda koje različitost sa sobom nosi. 

O nama se možete informisati na www.osmehmolim.org.rs

2010-08-13

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30