slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.05.2022
Evropski Dan samostalnog zivota
Na nivou mreze Centara za samostalni Dalje...
05.05.2022
Javno zagovaranje mreza 2022
U Beogradu je, 5.maja održana svečanost Dalje...
11.03.2022
Javne debate
U okviru projekta Jednake mogucnosti Dalje...
09.03.2022
JEDNAKE MOGUCNOSTI
U okviru programa Jednake mogucnosti Dalje...
25.11.2021
Fokus grupa
U Leskovcu je odrzana Fokus grupa Dalje...

PRAVNA POMOC PORODICAMA DECE SA INVALIDITETOM

OSNOVANA KANCELARIJA ZA PROMOCIJU, ZASTUPANJE I ZAŠTITU PRAVA DECE SA INVALIDITETOM I NJIHOVIH PORODICA T

rebalo bi da nam je svima u interesu da su prava lako dostupna i ostvarljiva, naravno pod određenim  jasnim uslovima, a slučajevi ugrožavanja i uskraćivanja sankcionisani  – dok ne postignemo ovakav standard odgovorno je pružiti podršku i pomoć onima koji su posebno i vrlo specifično ugroženi. 

DECA SU NAŠE NAJVEĆE BOGATSTVO.  ODNOSIMO SE ODGOVORNO PREMA NJIMA. 

Nas cilj - Porodice dece sa invaliditetom su po mnogo čemu specifične I izuzetno ranjive.Naš cilj je očuvanje ovih specifičnih porodica I njihovo osnaživanje.Naša vizija je da deci sa invalititetom omogućimo odrastanje I budućnost lišene predrasuda koje različitost sa sobom nosi. 

O nama se možete informisati na www.osmehmolim.org.rs

2010-08-13

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34