slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
28.05.2019
Zavrsna konferencija
U Sapcu je 28. maja odrzana zavrsna konferencije projekta Dalje...
05.05.2019
Dan samostalnog zivota
ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostaln Dalje...
05.05.2019
Dan samostalnog zivota u Srbiji
CSZ osoba sa invaliditetom Srbije je obelezio Dan samostalnog zivota Dalje...
22.04.2019
Obuka za personalne asistente
U Beogradu je 20-22. aprila odrzana Dalje...
18.04.2019
Sastanak u opstini Sabac
U Šapcu je 18. aprila održan sastanak u opštinskim prostorijama Dalje...

EU RATIFIKOVALA UN KONVENCIJU O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

Njujork, 30. Decembar, 2010 – Evropska unija je ratifikovala najvažniji međunarodni document o pravima osoba sa invaliditetom i načinila značajan korak u globalnim nastojanjima promovisanja prava osoba sa invaliditetom. EU se i zvanično pridružila Međunarodnoj Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom 23. decembra, 2010, postavši tako prva intervladina organizacija koja je potpisala neki dokument o ljudskim pravima i na sebe obaveze iz tok dokumenta.

"Ratifikacijom Konvencije u EU poslata je jasna poruka da prava osoba sa invaliditetom jesu prioritet u regionu i svetu," rekla je Shantha Rau Barriga, istraživač u oblasti ljudskih prava i zastupnik organizacije Human Rights Watch. "Sve članice EU kao i buduće članice treba da ratifikuju ovaj dokument i usklade svoja zakonodavstva i praksu sa njegovim standardima."

Pored ratifikacije Konvencije, EU je u procesu usvajanja Evropske Konvencije o ljudskim pravima, koju je sačinila odvojena međuvladina organizacija, Savet Evrope.

Konvencija UN obavezuje institucije EU, uključujući Evropsku Komisiju, Parlament, Savet i Sud pravde da podrže prava osoba sa invaliditetom. No ovo takođe zahteva da i svaka zemlja članica za sebe ratifikuje Konvenciju.

Od 27 članica EU 11 je ratifikovalo Konvenciju, kao i zemlje pristupnice EU – Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Turska.

Human Rights Watch

2011-01-08

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30