slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
22.11.2019
Obuka za personalne asistente
U Kraljevu je odrzana obuka za personalne asistente Dalje...
21.11.2019
Nasilje nad zenama
Povodom obelezavanja Dana borbe protiv nasilja nad zenama Dalje...
08.11.2019
Radionica o licenciranju usluge PA
U Sapcu je odrzana radionica na temu licenciranja Dalje...
05.09.2019
Sastanak povodom novog Javnog rada
U Boru je 4. septembra odrzan sastanak Dalje...
29.07.2019
Nove obuke za PA
CIL Srbija je od maja do kraja jula odrzao Dalje...

Centar za samostalni život OSI Srbije na Forumu Srbija-EU

Centar za samostalni život OSI Srbije na Forumu Srbija-EU

U Beogradu je 9. septembra 2011. održan prvi Forum Srbija - EU, "Prevazilaženje krize, put ka Evropskoj uniji", koji su otvorili predsednik Srbije Boris Tadić i predsednik Evropskog saveta Herman van Rompej. Forum Srbija-EU je bio izuzetno važan politički događaj u kome su učestvovali visoki zvaničnici Srbije, Evropske unije i regiona Zapadnog Balkana, politički i ekonomski lideri, predstavnici akademske mreže i nevladinog sektora.

Osnovne teme Foruma su bile ekonomija znanja, održivi razvoj, socijalna inkluzija i borba protiv organizovanog kriminala, korupcije i ilegalnih migracija, a osim plenarnih sednica, održana su i četiri panela na kojima je posebno diskutovana svaka od osnovnih tema Foruma. Panele su vodili ministri u Vladi Republike Srbije Nebojša Ćirić, Oliver Dulić, Ivica Dačić i Gordana Matković, savetnik predsednika Republike Srbije za socijalna pitanja.
U okviru panela "Socijalna inkluzija" Gordana Rajkov, narodna poslanica i predsednica Centra za samostalni život OSI Srbije, bila je jedan od pet panelista koja je govorila o Barijerama za osobe sa invaliditetom kao prepreci za inkluzivni rast. U svom izlaganju, ona je ukazala na pozitivne pomake u politici države prema osobama sa invaliditetom, naročito u unapređenju zakonskog okvira, ali i na postojanje niza problema u svakodnevnom životu OSI, naročito u oblastima pristupačnosti, socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja.

Učešće predstavnice Centra kao jedine organizacije OSI na ovako prestižnom i značajnom političkom, međunarodnom skupu, predstavlja i svojevrsno priznanje radu Centra kao organizacije, ali i prepoznavanje pitanja invalidnosti kao jednog važnog političkog pitanja, koje se više ne može zaobići u raspravama o ljudskim pravima i pitanjima pridruživanja Evropskoj Uniji.

EU Forum

2011-09-14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31