slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.09.2019
Sastanak povodom novog Javnog rada
U Boru je 4. septembra odrzan sastanak Dalje...
29.07.2019
Nove obuke za PA
CIL Srbija je od maja do kraja jula odrzao Dalje...
10.06.2019
Nastavak projekta u Sapcu
Nakon uspesno zavrsenog prvog dela projekta Dalje...
28.05.2019
Zavrsna konferencija
U Sapcu je odrzana zavrsna konferencija Dalje...
05.05.2019
Dan samostalnog zivota
ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostaln Dalje...

Poziv za podnosenje radova

Danas je na sajtu Komiteta postavljen poziv za slanje kratkih radova o razlicitim aspektima pristupacnosti koji sam ja pripremio u saradnji sa ostalim koleginicama i kolegama iz Komiteta. Rec je o radovima na engleskom, spanskom i arapskom o sledecim pitanjima:

1. Odnos razumnih prilagodjavanja i pristupacnosti
2. Pravna priroda pristupacnosti- da li je rec o nacelu, pravu, preduslovu za jednakost
3. Pitanje progresivnog ostvarivanja pristupacnosti
4. Uloga razlicitih aktera u definisanju standarda pristupacnosti u praksi pojedinih zemalja
5. Primeri dobre prakse promovisanja i monitoringa nad obezbedjivanjem pristupacnosti.
Radove treba slati na Sekretarijat Komiteta na mejl crpd@ohchr.org najkasnije do 15. marta.

2012-01-23

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30