slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.05.2022
Evropski Dan samostalnog zivota
Na nivou mreze Centara za samostalni Dalje...
05.05.2022
Javno zagovaranje mreza 2022
U Beogradu je, 5.maja održana svečanost Dalje...
11.03.2022
Javne debate
U okviru projekta Jednake mogucnosti Dalje...
09.03.2022
JEDNAKE MOGUCNOSTI
U okviru programa Jednake mogucnosti Dalje...
25.11.2021
Fokus grupa
U Leskovcu je odrzana Fokus grupa Dalje...

ZRENJANIN – GRAD ZA SVE

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) objavio je publikaciju pod nazivom Zrenjanin - grad pristupačan za sve koju možete pronaći na sajtu http://cdcs.org.rs/ a bice dostupna i na sajtu Centra, uskoro. 

Publikacija je objavljena u okviru istoimene kampanje koju CRCD sprovodi uz podršku Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF), a koja za cilj ima stvaranje pristupačnog okruženja (objekata, informacija i usluga) u kojem svi građani imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava, a kroz zajedničko delovanje lokalne samouprave, korisnika, stručnjaka i civilnog sektora. U okviru ove kampanje relizovane su različite aktivnosti. Organizovana je obuka o pristupačnosti za članove CRCD, predstavnike drugih udruženja, lokalne samouprave, Zaštitnika građana i druge zainteresovane. Na okruglom stolu Zrenjanin – grad pristupačan za sve predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, drugih udruženja, Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, Zaštitnik građana, predstavnici javnih ustanova i stručnjaci razgovarali su o značaju i mogućnostima stvaranja pristupačnog okruženja. U decembru 2011. godine održan je sastanak predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom i predstavnika odborničkih grupa Skupštine Grada gde se razgovaralo o potrebama i mogućnostima za stvaranje pristupačnog okruženja.  

Kao najznačajnije rezultate kampanje možemo da istaknemo opredeljivanje sredstava za realizaciju aktivnosti predviđenih LAP-om za pristupačnost u budžetu grada Zrenjanina za 2012. godinu, kao i nedavno formiranje Komisije, od strane Gradskog veća, za sprovođenje ovog akcionog plana.  

CRCD će i u narednom periodu raditi na praćenju implementacije LAP-a i realizacije budžetske aproprijacije za to namenjene, kao i na pokretanju inicijativa u oblasti stvaranja pristupačnog okruženja. 

2012-04-04

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34