slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.09.2019
Sastanak povodom novog Javnog rada
U Boru je 4. septembra odrzan sastanak Dalje...
29.07.2019
Nove obuke za PA
CIL Srbija je od maja do kraja jula odrzao Dalje...
10.06.2019
Nastavak projekta u Sapcu
Nakon uspesno zavrsenog prvog dela projekta Dalje...
28.05.2019
Zavrsna konferencija
U Sapcu je odrzana zavrsna konferencija Dalje...
05.05.2019
Dan samostalnog zivota
ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostaln Dalje...

Okrugli stolovi

U okviru projekta Inicijativa za pracenje socijalne politike Centar za samostalni zivot OSI Srbije organizuje serijj Okruglih stolova u pet gradova Srbije. Okrugli stolovi ce biti mesto predstavljanja rezultata istrazivanja koje je obavljeno u okviru ovog projekta i dati neke preporuke oko uloge lokalnih zajednica i Centara za socijalni rad u vezi sa obezbedjivanjem servisa podrske za osobe sa invaliditetom. Prvi Okrugli sto ce se odrzati u Leskovcu 21. o1, slede Jagodina 23.01, Sombor 25.05, Kragujevac 28.01 i Cacak 29.01.

2013-01-20

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30