slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.09.2019
Sastanak povodom novog Javnog rada
U Boru je 4. septembra odrzan sastanak Dalje...
29.07.2019
Nove obuke za PA
CIL Srbija je od maja do kraja jula odrzao Dalje...
10.06.2019
Nastavak projekta u Sapcu
Nakon uspesno zavrsenog prvog dela projekta Dalje...
28.05.2019
Zavrsna konferencija
U Sapcu je odrzana zavrsna konferencija Dalje...
05.05.2019
Dan samostalnog zivota
ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostaln Dalje...

INTENZIVNE EDUKACIJE

Centar za samostalni život OSI Srbije je od početka jeseni realizovao niz različitih obrazovnih programa.

Servis personalne asistentcije – za donosioce odluka i predstavnike organizacija OSI iz Mojkovca i Bijelog Polja. Trening su održali Dimitrije Gligorijević i Ivana Gvozdenović, treneri Centra i to o značaju ove vrste podrške za celu lokalnu zajednicu (osobe sa invaliditetom, lokalne vlasti, pružaoce usluga, porodice korisnika…). Trening je održan 26/28. avgusta 2013 u Bijlom Polju. Trening je finansiran sredstvima UNDP Crne Gore. 

Javno zastupanje – trening za predstavnike organizacija OSI radi upoznavanja učesnika sa procesom i ključnim koracima javnog zastupanja kao jednog od načina zastupanja prava i interesa osoba sa invaliditetom pred donosiocima odluka, a radi unapredjenja njihovog položaja u društvu. Trening za učesnike iz Novog Pazara i Prijepolja održan je 16. septembra a za učesnike iz Kladova, Negotina i Bora 30. septembra 2013. Trening je u okviru projekta Ujedinjenim snagama do političkog i ekonomskog osnaživanja, koji finansira delegacija EC u Srbji kroz prograk EIDHR. 

Obuka personalnih asistenata kroz akreditovani program – Organizacija FREND iz Majdanpeka je organizovala obuku personalnih asistenata po akreditovanom programu Centra od 19/22. septembra. Trening su vodili treneri Centra Gordana Rajkov, Dimitrije Gligorijević, Milena Stojanović, Ivana Gvozdenović i Lidija Milanović. Nakon testiranog znanja asistenata nakon ove obuke oni koji su je uspešno završili dobiće sertifikate. Ovu obuku je finansirao Sektor za brigu o porodici pri MRZSP organizaciji FREND. 

Veštine pregovaranja i debatovanja – trening za mlade osobe sa invaliditetom i njihove saradnike u lokalnoj zajednici na teme: osnovi komunikacije, vrste komunikacije, aktivno slušanje, postavljanje pitanja, elementi javnog nastupa: govor, dikcija, osnovi pregovaranja, principi debate. Radionica je vodila Nataša Ristić uz pomoć Gordane Rajkov a Radionica je održana u okviru projekta Ništa o nama bez nas, koji finansira Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.  

Obuka personalnih asistenata kroz akreditovani program – Organizacija paraplegičara Bijelog Polja organizuje obuku PA po akreditovanom programu obuke Centra za samostalni život OSI Srbije. Obuka će se održati 9/12. oktobra 2013 u Bijelom Polju za organizacije iz Mojkovca i Bijelog Polja. Ovo je projekat koji finansira UNDP Crne Gore.    

2013-10-04

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30