slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
20.01.2020
Nastavak ispitivanja pristupacnosti BM
Clanovi lokalnih Centara za samostalni zivot Dalje...
15.01.2020
Ispitivanje pristupacnosti birackih mesta
Na preporuku RIKa Dalje...
26.12.2019
Reforma izbornog procesa
CSZ u Srbiji nastavio je sa radom na reformi izbornog procesa Dalje...
25.12.2019
Obuke za personalne asistente
Treneri Centra su odrzali dva treninga Dalje...
06.12.2019
RIK i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije potpisali Protokol o saradnji
Uključivanje osoba sa invaliditetom u rad izbornih organa Dalje...

INVALIDNOST NIJE PITANJE IZBORA – VAŠ STAV JESTE

Sve osobe sa invaliditetom imaju pravo na:

BEZBEDNOST I SIGURNOST :

Pravo na život, slobodu i sigurnost pojedinca. Pravo na život bez nasilja u i van porodičnog doma. Pravo na jednaku zaštitu od nezakonitog mešanja u privatnost, porodicu, dom ili prepisku.

Pravo na zaštitu u oružanim sukobima, humanitarnim katastrofama i prirodnim nepogodama.

JEDNAKU ZAŠTITU PRED ZAKONOM:

Pravo da jednako budu tretirani pred zakonom i zaštićeni zakonom bez diskriminacije, uključujući obezbeđenje odgovarajućih uslova i za boravak u pritvoru.

ŽIVOT BEZ DISKRIMINACIJE:

Pravo na slobodan život bez diskriminacije pojedinaca ili institucija po osnovu invalidnosti.

PRISTUPAČNOST :

Jednak pristup fizičkom okruženju, transportu, informacijama, komunikacionim tehnologijama i drugim uslugama koje su otvorene javnosti.

OBRAZOVANJE:

Jednak pristup slobodnom, inkluzivnom, kvalitetnom obrazovanju koje je prilagođeno potrebama učenika sa invaliditetom.

STANOVANJE:

Jednak pristup dostupnom, sigurnom i stabilnom stanovanju sa odgovarajućim prilagođavanjem potrebama osobe sa invaliditetom.

ZDRAVLJE:

Pravo na najviše moguće standarde u fizičkoj i mentalnoj zdravstvenoj zaštiti. Jednak pristup zdravstvenim uslugama bez diskriminacije, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje, ranu dijagnostiku i intervenciju i usluge namenjenje prevenciji invalidnosti.

RAD:

Pravo na rad i slobodan izbor posla bez diskriminacije. Pravo na

jednaku zaradu, jednako vrednovanje rada, sigurnost i zdrave radne uslove, uključujući i odgovarajuće prilagođavanje radnog mesta. 

Ta prava uključuju slobodu govora, jednakost pred zakonom, pravo na brak i porodicu, poštovanje privatnosti, pravo na obrazovanje, samostalan život i mnoga druga prava.

 

2013-12-03

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31