slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
25.11.2021
Fokus grupa
U Leskovcu je odrzana Fokus grupa Dalje...
09.11.2021
Fokus grupa
U okviru projekta Jednake mogucnosti Dalje...
07.10.2021
JEDNAKE MOGUCNOSTI
Nepristupačnost, nedovoljna razvijenost i neadekvatnost Dalje...
27.09.2021
Trening trenera III
U Kragujevcu je 25 i 26 septembra Dalje...
22.09.2021
Niska stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom u Irskoj
Irska je imala četvrtu najnižu stopu zaposlenosti među osobama sa inva Dalje...

„Javni sektor za sve gradjane“

Projekat „Javni sektor za sve građane“ podržan od Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije u okviru programa „Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa“ namenjen je poboljšanju položaja gluvih i nagluvih lica u javnom sektoru.

Nosilac projekta je Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac. Partnerske organizacije koje su podržale projekat jesu Centar za samostalni život OSI Leskovac i Odbor za ljudska prava Leskovac. 

Projektom „Javni sektor za sve građane“, koji se na teritoriji Jablaničkog okruga realizuje u periodu april – jul 2014. godine, direktno će biti obuhvaćeno 40 gluvih lica u procesu kreiranja materijala za edukaciju čujućih lica, 200 direktno edukovanih lica zaposlenih u javnom sektoru, 300 indirektno edukovanih lica pomoću savremenog IKT alata za učenje znakovnog jezika – edukativnog diska sa situacionim govorom u oblasti javnog sektora. Ipak, uticaj projektnih aktivnosti biće usmeren ka celoj zajednici gluvih i nagluvih lica, kao i članovima njihove uže porodice, kojima će obavljanje svakodnevnih obaveza biti znatno olakšano.  Ovaj proces biće izvršen kroz više radionica i predavanja, dok će ključni rezultati projekta biti sprečavanje diskriminatorskog postupanja prema gluvim i nagluvim licima u procesu pružanja usluga u javnom sektoru, olakšana komunikacija na relaciji administracija – gluvi korisnik i razbijanje ličnih i društvenih predrasuda u odnosu na gluva lica.

Jedna od najznačajnijih promena koja se očekuje jeste podizanje nivoa znanja najšire društvene zajednice o potrebama i problemima gluvih i nagluvih lica u svakodnevnom životu i mogućnostima poboljšanja njihovog položaja.

2014-05-07

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34