slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.05.2020
Sloboda u fokusu sedmog Evropskog dana samostalnog života
Saopstenje za javnost ENIL Dalje...
30.04.2020
Usluga PA traje i u vreme vanrednog stanja
Uprkos vanrednom stanju usluga PA Dalje...
03.04.2020
Novi EU KOVID-19 odgovor ne daje garancije za usluge socijalne podrške
Od pocetka krize sa KOVID-19 vlasti sirom Evrope Dalje...
31.03.2020
Samostalni zivot tokom pandemije COVID-19: Spanija
ENIL - Spanija je medjuu najugrozenijim drzavama pandemijom COVID-19 Dalje...
28.03.2020
EU nevidljiva u slucaju socijalnog odgovora na COVID-19
Svakodnevno se opaza da sirom Evrope kreatori politika Dalje...

Reforma izbornog procesa

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom (CSŽ) u Srbiji nastavio je sa radom na reformi izbornog procesa u pravcu njegove potpune pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, poštovanja prava žena i muškaraca sa invaliditetom da biraju i da budu birani, kao i da budu informisani o svim važnim pitanjima koji se tiču izbornog procesa, te da doprinesu integrisanju pitanja od posebnog interesa za osobe sa invaliditetom u izborni proces. Kao i do sada, radimo saradnički, sa drugim organizacijama osoba sa invaliditetom, Republičkom izbornom komisijom, organizacijama koje se bave monitoringom izbora, državnim i nezavisnim institucijama.
Grupa za konsultacije o inkluzivnom izbornim procesu i pravilima (Disability Inclusive Consultation Group – DICON). je 26. decembra zapocela svoj rad i nastavila tamo gde je stala Grupa za izborne reforme koja je analizirala situaciju iz ugla organizacija osoba sa invaliditetom i usaglasila spisak prioriteta. DICON grupu sačinjavaju predstavnici RIK-a, NOOIS-a, CSŽ Srbije, CRTE, CESID-a, Narodne Skupštine RS, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Istinomera, Saveza slepih Srbije, Saveza paraplegičara i kvadriplegičara, MDRI, Zaštitnika građana, Doma za odrasla invalidna lica, i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. 
Sada je naša namera da dalje radimo na ostvarenju konkrentih prioriteta kroz saradnju ključnih aktera. Aktivnosti Grupe su deo projekta Walk the Talk With PWDs. Projekat ima za cilj da podrži usaglašavanje uloga i praksi koje različite zainteresovane strane imaju u izbornom procesu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD), član 29, kao i širim normativno - strateškim antidiskriminacionim okvirom. Projekat podržava IFES – Međunarodna fondacija za izborne sisteme.

2019-12-26

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32