slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
24.12.2020
Poseta narodnih poslanica
Danas su Centar za sanostalni zivot Dalje...
23.12.2020
BIDF projekat
Sastanak radnih grupa Dalje...
19.11.2020
ZOOM Okrugli sto
Okrugli sto - socijalna zastita Dalje...
29.10.2020
Okrugli sto
Odrzan Okrugli sto o pristupacnosti Dalje...
20.10.2020
Radionica o siromastvu
U Leskovcu je 20. oktobra odrzana Dalje...

Okrugli sto

Kragujevac je bio domaćin tribine na temu pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.

Učesnici ovog skupa diskutovali su o problemima pripadnika ove društvene grupe, njihovim relnim potrebama, službama podrške i uslugama koje su osobama sa invaliditetom dostupne na lokalnom nivou.

Pristupačnost za osobe sa invaliditetom, osnova je projekta koji se sprovodi u pet država regiona – Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji.

Deo projektnih aktivnosti posvećen je analizi usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, a skup u Kragujevcu bio je prilika da se sagleda stanje u oblasti pristupačnosti na lokalnom i nacionalnom nivou, sa posebnim akcentom na period pandemije Kovida 19.

2020-10-29

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33