slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
18.07.2022
„Promeni, prati, primeni“
„Promeni, prati, primeni“ je projekat koji Centar za samostalni Dalje...
27.06.2022
Projekat “Promeni, prati, primeni”
Projekat “Promeni, prati, primeni” kojeg Centar za Samostalni zivot OSI Srbije s Dalje...
24.05.2022
Sastanak sa predstavnicima Opstine Savski venac
U ponedeljak je u prostorijama Centra Dalje...
05.05.2022
Evropski Dan samostalnog zivota
Na nivou mreze Centara za samostalni Dalje...
05.05.2022
Javno zagovaranje mreza 2022
U Beogradu je, 5.maja održana svečanost Dalje...

Istraživanje otkriva socijalne stavove prema invalidnosti

Nacionalni Centar za društvena istraživanja je najveća nezavisna društvena institucija za istraživanje u Velikoj Britaniji. U njemu se obavljaju analize i istraživačke studije na polju društvenog i javnog života – uključujući velika istraživanja javnog mnejna. U svom 23. izveštaju “Britanski društveni stavovi” objavljenom 24. januara 2007. otkrivamo široko rasprostranjene predrasude prema osobama sa invaliditetom. Evo nekih činjenica I pokazatelja:

• 75% ispitanika misli da u Britaniji danas postoje predrasude prema osobama sa invaliditetom – ali samo 25% misli da postoje mnoge predrasude.

• Više od polovine ispitanika (52%)  ne misli da je shizofrenija invalidnost. Samo 44% misli da su osoba koja boluje od kancera ili starija osoba kojoj je potreban slušni aparat osoba sa invaliditetom, a samo četvrtina misli da je osoba koja ima težak deformitet lica osoba sa invaliditetom. Skoro trećina ispitanih smatra da neko ko makar i privremeno koristi štake (prelom noge npr.) osoba sa invaliditetom. i tako dok pravna definicija invalidnosti, koja se nalazi u Aktu o diskriminaciji osoba sa invaliditetom (DDA – Disability Discrimination Act)glasi “svaka osoba koja ima fizičko ili mentalno oštećenje ili dugotrajno zdravstveno stanje, koje uzrokuje značajne i dugotrajne posledice na njenu mogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti” – javnost izgleda ima mnogo uža shvatanja, zasnovana i fokusirana samo na fizičkim oštećenjima.• Postoji mnogo nelagodnosti u istraživanju odredjenih kontakata sa osobama sa nekim vrstama oštećenja. Samo 29% kaže da ne bi imali ništa protiv da se u njihov komšiluk doseli osoba sa shizofrenijom, ali samo 19% izjavljuje da ne bi imali ništa protiv da osoba sa shizofrenijom stupi u brak sa nekim od njihovih bliskih rodjaka.• Ali nisu u pitanju samo mentalna oštećenja: samo 21% kaže da ne bi imali ništa protiv da neko od njihovih bliskih rodjaka stupi u brak sa osobom koja ima MS ili težak oblik artritisa, a samo  polovina ne bi imala problem s tim da neko od njihovih rodjaka ide u crkvu, pozoriste ili supermarket sa slepom osobom.• Ima i nekih dobrih nalaza u ovom istraživanju. Na primer, poznavanje osobe sa može da utiče na smanjenje predrasuda. Osobe sa neposrednim iskustvom u oblasti invalidnosti imaju mnogo manje negativnih stavova prema osobama sa invaliditetom a i nastoje da takve stavove šire. Tako na pitanje o mogućem komšiji sa shizofrenijom,  82% osoba koji ne poznaju nikog sa invaliditetom ne bi se osećalo prijatno, nasuprot 71% onih koji poznaju nekog ko je osoba sa invaliditetom. Medjutim 62% osoba sa invaliditetom ne bi se osećali prijatno u toj situaciji – interesantna statistika.

Šta mislite o ovim nalazima? Da li se oni poklapaju sa vašim životnim iskustvom i stavovima? Da li su ove činjenice iznenadjujuće? Da li ste iznenadjeni ovim stavovima ili vam se čini da oni odražavaju nešto što već znate?

OUCH! MAGAZIN

Četvrtak, 25. januar 2007.

2007-01-26

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34