slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.05.2022
Evropski Dan samostalnog zivota
Na nivou mreze Centara za samostalni Dalje...
05.05.2022
Javno zagovaranje mreza 2022
U Beogradu je, 5.maja održana svečanost Dalje...
11.03.2022
Javne debate
U okviru projekta Jednake mogucnosti Dalje...
09.03.2022
JEDNAKE MOGUCNOSTI
U okviru programa Jednake mogucnosti Dalje...
25.11.2021
Fokus grupa
U Leskovcu je odrzana Fokus grupa Dalje...

JEDNAKE MOGUCNOSTI


Nepristupačnost, nedovoljna razvijenost i neadekvatnost usluga socijalne zaštite na nivou lokalne zajednice, nezaposlenost, teškoće u procesu obrazovanja, ostvarivanju prava i usluga iz oblasti zdravstvene zaštite, samo su neki od problema sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u sredinama u kojima žive.
„JEDNAKE MOGUĆNOSTI“ naziv je programa koji sprovodi Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u partnerstvu sa lokalnim Centrima za samostalni život osoba sa invaliditetom iz Smedereva, Trstenika, Leskovca i Kragujevca. Program se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, u okviru konkursa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2021. godinu“. Program se sprovodi u periodu od 01.oktobra 2021.godine do 31. marta 2022.godine.
Cilj programa je podsticanje društvene svesti o značaju jednakosti i poštovanja različitosti radi smanjenja opšteg nivoa diskriminacije, kroz unapređivanje stavova prema osobama sa invaliditetom kao aktivnim i ravnopravnim članovima društva.
Program se realizuje kroz aktivnosti koje obuhvataju sprovođenje analize stanja u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom od diskriminacije sa aspekta pristupačnosti na lokalnom nivou, fokus grupe i javne debate, edukacije u cilju osnaživanja kapaciteta javnih i stručnih radnika radi sprečavanja diskriminacije osoba sa invaliditetom, organizovanje javnih događaja u cilju promovisanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom, kao i načela jednakosti i ravnopravnosti na nivou lokalnih zajednica.

2021-10-07

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34