slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
27.01.2020
Nastavlja se rad na proceni pristupacnosti BM
110. sednica RIKa Dalje...
20.01.2020
Nastavak ispitivanja pristupacnosti BM
Clanovi lokalnih Centara za samostalni zivot Dalje...
15.01.2020
Ispitivanje pristupacnosti birackih mesta
Na preporuku RIKa Dalje...
26.12.2019
Reforma izbornog procesa
CSZ u Srbiji nastavio je sa radom na reformi izbornog procesa Dalje...
25.12.2019
Obuke za personalne asistente
Treneri Centra su odrzali dva treninga Dalje...

Dan samostalnog zivota

ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostalnog života u Evropi:

1.       Obezbeđivanje slobode kretanja za sve. Neprihvatljivo je da osobe sa invaliditetom ne mogu da izaberu gde će živeti, studirati ili putovati u okviru EU. Pravo na slobodu kretanja treba da podrži jak okvir evropske socijalne mreže kako bi ovo pravo unutar EU bilo pristupačno za sve.
 
2. Zaustavljanje institucionalizacije. Deca sa invaliditetom i odrasli su i dalje izolovani u malim I većim institucijama širom Evrope. Samostalni život u zajednici je pravo svih osoba sa invaliditetom, uspostavljeno u Članu 19. Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.
 
3. Uključivanje građana u kreiranje efektivnijih i transparentnijih EU fondova. Osobe sa invaliditetom su generalno isključene iz odluka kako se koriste EU fondovi, čak i kad se oni troše na projekte koji su usmereni na poboljšanje njihovog životnog standarda. Ovaj process treba da bude zasnovan na saradnji i punoj uključenosti osoba sa invaliditetom.
 
4. Prava osoba sa invaliditetom uključiti u sve društvene oblasti. Samostalni život je više od toga da samo ustanete iz kreveta. Živeti samostalno znači pristup obrazovanju, zapošljavanju, javnom prevozu, stanovanju, kulturi, sportu I drugim oblastima. Potrebna je saradnja na svim nivoima vlasti kako bi se obezbedilo da osobe sa invaliditetom učestvuju u društvu na jednakim osobana sa ostalim građanima.


 
Osobe sa invaliditetom sarađuju širom Evrope i obeležavaju šesti put Dan samostalnog života, različitim aktivnostima kao što su konferencije, protesti, objavljivanjem publikacija i video materijala. 


2019-05-05

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30