slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
08.04.2021
Dobar, Loš, Zao: Korona virus i osobe sa invaliditetom
Napisao Džeri Zarb Dalje...
26.03.2021
Okrugli sto o politickom ucescu osoba sa invaliditetom
U okviru regionalnog projekta Dalje...
19.03.2021
Okrugli sto o zaposljavanju osoba sa invaliditetom
U okviru regionalnog projekta Dalje...
29.01.2021
Obuka za korisnike usluge personalne asistencije
U saradnji sa SOSO Milan Petrovic Dalje...
24.12.2020
Poseta narodnih poslanica
Danas su Centar za sanostalni zivot Dalje...

ZOOM Okrugli sto

Zbog pogorsane epidemioloske situacije KOVID virusom, CSZ Srbija je organizovao ZOOM okrugli sto posvecen analizi socijalne zastite u okviru regionalnog projekta "Pokret osoba sa invaiditetom na Zapadnom Balkanu za evropske integracije".

Ucestvovalo je 23 predstavnika, sto nacionalnih saveza organizacija osoba sa invaliditetom, lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom i predstavnika institucija koje se bave socijalnom zastitom.

Uskladjenost zakonodavnog okvira u sistemu socijalne zastite sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom postoji, ali postoji zabrinutost oko najavljivanih izmena u Zakonu o socijalnoj zasiti i komunikaciji donosioca odluka sa predstavnicima invalidskog pokreta u Srbiji. 

2020-11-19

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33