slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
24.12.2020
Poseta narodnih poslanica
Danas su Centar za sanostalni zivot Dalje...
23.12.2020
BIDF projekat
Sastanak radnih grupa Dalje...
19.11.2020
ZOOM Okrugli sto
Okrugli sto - socijalna zastita Dalje...
29.10.2020
Okrugli sto
Odrzan Okrugli sto o pristupacnosti Dalje...
20.10.2020
Radionica o siromastvu
U Leskovcu je 20. oktobra odrzana Dalje...

Lista prioriteta

1.      Vladi RS skrenuti pažnju na činjenice da su, pored sugrađana starijih od 65 godina, osobe sa invaliditetom među najugroženijim delovima stanovništva. Bilo zbog osnovnog stanja, bilo zbog pratećih, sekundarnih posledica invalidnosti, osobe sa invaliditetom naročito su izložene mogućnosti respiratornih infekcija koje mogu imati fatalne posledice za ova lica. Podsećamo i na obavezu države da osobama sa invaliditetom pruže posebnu zaštitu i podršku u situacijama rizika, shodno članu 11 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predlog: da Vlada RS u sve mere podrške najugroženijima, obavezno uključi i osobe sa invaliditetom kao jednu od najranjivijih kategorija u uslovima pandemije i vanrednog stanja, kao i da u svojim saoštenjima naglašava da su i osobe sa invaliditetom, kao i stariji sugrađani, među najugrženijim kategorijama

 

2.      Problem sa personalnim asistentima koji rade dvokratno, odnosno koji u večernjim časovima pomažu korisnicima da se pripreme za spavanje i slično, a to je kasnije od 20 časova. Predlog: da svi oni dobiju neku vrstu potvrde kako bi im se omogućilo da rade i tokom trajanja zabrane kretanja

 

3.      Ali, pitanje je ko će izdati takvu potvrdu onim asistentima koji su angažovnai od strane samih osoba sa invaliditetom (koje oni privatno angažuju; imala sam više takvih poziva od osoba koje poznajem i koje imaju upravo takav problem) 

 

4.      Problem oslobađanja od radne obaveze:    
a) osoba sa invaliditetom koje rade u privatnim firmama ili kompanijama, kao i
b) jednog od roditelja/samohranog roditelja ili supružnika osobe sa
    invaliditetotm

 

5.    Pitanje dostave namirnica i medicinskih sredstava - pored starijih sugrađana, obuhvatiti i osobe sa invaliditetom; Predlog: preko štabova civilne zaštite ili preko mesnih zajednica, a na bazi spiskova  kojima one raspolažu

 

6.      Pitanje isplate nadoknade za tudju negu i pomoć i invalidske penzije na kućnu adresu (zbog nemogućnosti odlaska u Poštu ili banke)

 

7.      Preduzimanje svih mera razumnih prilagođavanja kada su u pitanju usluge socijalne zaštite – ne ukidati usluge, kao što su stanovanje uz podršku, personalni asistenti, lični pratioci deteta i druge

 

8.      Voditi računa da svi sajtovi državnih institucija i obraćanja javnosti budu u pristupačnim formatima

 

9.      Obezbediti strogu epidemiološku zaštitu osoba koje pružaju pomoć i podršku osobama sa invaliditetom kod kuća i u rezidencijalnim ustanovama - sredstva za dezinfekciju i po potrebi zaštitna oprema i testiranje na virus

 

 

2020-03-20

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32