slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
21.04.2021
Obuka za personalne asistente u Šapcu
U Šapcu je od 19-21. aprila Dalje...
08.04.2021
Dobar, Loš, Zao: Korona virus i osobe sa invaliditetom
Napisao Džeri Zarb Dalje...
26.03.2021
Okrugli sto o politickom ucescu osoba sa invaliditetom
U okviru regionalnog projekta Dalje...
19.03.2021
Okrugli sto o zaposljavanju osoba sa invaliditetom
U okviru regionalnog projekta Dalje...
29.01.2021
Obuka za korisnike usluge personalne asistencije
U saradnji sa SOSO Milan Petrovic Dalje...

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 2018

Iz Odelenja za ekonomska i socijalna pitanja UN, 5. oktobra 2018

 

Od 1992 se Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom redovno obeležava širom sveta 3. decembra. Ovogodišnji moto glasi  “Osnaživanje osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje uključenosti i jednakosti”.  Ovom temom se težište stavlja na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivan, pravedniji i održivi razvoj, predviđen u Agendi za održivi razvoj 2030.

Ova agenda se zalaže zato da niko ne sme ostati po strani, to je vrlo ambiciozan akcioni plan međunarodne zajednice ka mirnom i prosperitetnom svetu, u kome je dostojanstvo svakog pojedinca  osnovni princip koji se ogleda u tri stuba na kojima počivaju Ujedinjene nacije: razvoj, ljudska prava i mir i sigurnost. To je osnova očuvanja punog i jednakog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i kreiranja društva pristupačnog za sve, pa i osoba sa invaliditetom.

Agenda 2030 veliku važnost daje održivom urbanom razvoju, posebno u Cilju 11: učiniti gradova i ljudska naselja inkluzivnim, sigurnim, otpornim i održivim. Ne može postojati održivi razvoj bez održivog urbanog razvoja. Na Konferenciji UN o stanovanju i održivom urbanom razvoju  (Habitat III), održana u Kitu, Ekvador, 2016, prepoznat je značaj pristupa “pametnih gradova” gde se koriste mogućnosti digitalizacije, čiste energije i tehnologija, kao i inovativne transportne tehnologije, koje obezbeđuju mogućnosti svojim stanovnicima razvoj,  ekonomski rast i unapređenje usluga.

Ove godine Generalni sekretar UN je podneo, do sada prvi, izveštaj o invalidnosti i razvoju – razmatrajući Ciljeve održivog razvoja od strane, za i sa osobama sa invaliditetom.  Izveštaj pruža osnovne dokaze za uređenje politika zasnovane na uključivanju invalidnosti, kroz primenu, praćenje i evaluaciju inkluzivne, pristupačne i održive glovalne razvojne agende.

Obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u UN će okupiti države članice, UN tela, nacionalne i lokalne političare, organiizacije civilnog društva, akademske ustanove i organizacija osoba sa invaliditetom da razgovaraju o većem napretku u postizanju održivog razvoja o uključenosti osoba sa invaliditetom.

 

2018-11-01

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30