slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
02.10.2020
Zakonske obaveze vlasnika maloprodajnih objekata prema osobama sa invaliditetom
SAVETI/VODIČ U VELIKOJ BRITANIJI Dalje...
01.10.2020
BIDF projekat
Sastanak koordinatora radnih grupa Dalje...
28.09.2020
Obuka za personalne asistente
U Beogradu je odrzana obuka Dalje...
20.09.2020
Obuka za personalne asistente Bor
U Boru je odrzana obuka za personalne Dalje...
27.08.2020
Obuka za personalne asistente
U Kragujevcu je odrzana obuka Dalje...

Novi Zakon o socijalnoj zaštiti

Centar za samostalan život OSI  Srbije želi da podeli sa vama svoje zadovoljstvo povodom postignuća za koje se borimo više od 10 godina! Započeli smo svoje zastupničke aktivnosti u vezi sa servisom personalnih asistenata 2000. godine i od tada promovišemo ideju kroz različite projekte i istraživačke poduhvate.

Naš glavni cilj je bio izmena zakonodavstva koja će uključiti ovaj servis u novi Zakon o socijalnoj zaštiti, kao jedan od redovnih servisa koje će finansirati država. Od 2000.  su u Srbiji četiri vlade promenjene i svaki put smo gotovo od početka promovisali ovu ideju i borili se za nju.U isto vreme smo servis personalnih asistenata organizovali za ograničen broj korisnika u Srbiji u okviru različitih projekata od kojih je najvažniji bio podrška Irske vlade u toku  četiri godine. Tokom ovog i narednih projekata pokazivali smo u praksi kakve promene u kvalitetu života korisnika, osoba sa invaliditetom, obezbeđivanje servisa donosi.

Konačno, novi Zakon o socijalnoj zaštiti usvojen je u Parlamentu Republike Srbije 31. marta 2011, a servis personalnih asistenata je uključen u grupu servisa za osobe sa invaliditetom radi obezbedjivanja samostalnog života. Tako smo nakon 10 godina postigli svoj osnovni cilj!!!Naravno, moramo da branimo principe servisa i kvalitativne standarde, jer kao što je poznato, termin “personalna asistencija” dobija različita značenja u različitim situacijama. S druge strame, slavimo ovaj veliki rezultat Centra, uz zahvalnost svima koji su nas podržavali u ovoj borbi svih ovih godina.

2011-04-11

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30