slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
20.01.2020
Nastavak ispitivanja pristupacnosti BM
Clanovi lokalnih Centara za samostalni zivot Dalje...
15.01.2020
Ispitivanje pristupacnosti birackih mesta
Na preporuku RIKa Dalje...
26.12.2019
Reforma izbornog procesa
CSZ u Srbiji nastavio je sa radom na reformi izbornog procesa Dalje...
25.12.2019
Obuke za personalne asistente
Treneri Centra su odrzali dva treninga Dalje...
06.12.2019
RIK i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije potpisali Protokol o saradnji
Uključivanje osoba sa invaliditetom u rad izbornih organa Dalje...

Dan samostalnog zivota

ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostalnog života u Evropi:

1.       Obezbeđivanje slobode kretanja za sve. Neprihvatljivo je da osobe sa invaliditetom ne mogu da izaberu gde će živeti, studirati ili putovati u okviru EU. Pravo na slobodu kretanja treba da podrži jak okvir evropske socijalne mreže kako bi ovo pravo unutar EU bilo pristupačno za sve.
 
2. Zaustavljanje institucionalizacije. Deca sa invaliditetom i odrasli su i dalje izolovani u malim I većim institucijama širom Evrope. Samostalni život u zajednici je pravo svih osoba sa invaliditetom, uspostavljeno u Članu 19. Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.
 
3. Uključivanje građana u kreiranje efektivnijih i transparentnijih EU fondova. Osobe sa invaliditetom su generalno isključene iz odluka kako se koriste EU fondovi, čak i kad se oni troše na projekte koji su usmereni na poboljšanje njihovog životnog standarda. Ovaj process treba da bude zasnovan na saradnji i punoj uključenosti osoba sa invaliditetom.
 
4. Prava osoba sa invaliditetom uključiti u sve društvene oblasti. Samostalni život je više od toga da samo ustanete iz kreveta. Živeti samostalno znači pristup obrazovanju, zapošljavanju, javnom prevozu, stanovanju, kulturi, sportu I drugim oblastima. Potrebna je saradnja na svim nivoima vlasti kako bi se obezbedilo da osobe sa invaliditetom učestvuju u društvu na jednakim osobana sa ostalim građanima.


 
Osobe sa invaliditetom sarađuju širom Evrope i obeležavaju šesti put Dan samostalnog života, različitim aktivnostima kao što su konferencije, protesti, objavljivanjem publikacija i video materijala. 


2019-05-05

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30