slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
22.09.2021
Niska stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom u Irskoj
Irska je imala četvrtu najnižu stopu zaposlenosti među osobama sa inva Dalje...
26.07.2021
Trening trenera II
II Modul Treninga za trenere Dalje...
30.06.2021
Trening trenera
U okviru programskih aktivnosti Dalje...
28.05.2021
Radionica o samostalnom zivotu
U Leskovcu je odrzana radionica Dalje...
22.05.2021
Obuka za korisnike usluge personalne asistencije
Odrzana je jos jedna obuka Dalje...

Zakonske obaveze vlasnika maloprodajnih objekata prema osobama sa invaliditetom

Vlasnici maloprodajnih objekata ne smeju da diskrimišu nikog od kupaca ni u objektima ni u onlajn prodaji. Ova zakonska odredba stoji i za vreme koronavirusa, kada se mnogi maloprodajni objekti prilagođavaju epidemiološkoj situaciji u smislu isporuke proizvoda.

Ovaj vodič je podsetnik da:

 • ste zakonski obavezni da sprečite diskriminaciju
 • ste obavezni da obezbedite razumno prilagođavanje za kupce sa invaliditetom 

Četiri koraka kako biste obezbedili razumno prilagođavanje su

1. Obezbedite uslugu koja zadovoljava potrebe svih kupaca

 • imajte na umu da zakon štiti kupce od direktne i indirektne diskriminacije
 • u obavezi ste da napravite prilagodbe za kupce sa invaliditetom, gde su one potrebne

2. Planirajte unapred potrebe svojih kupaca

 • potrebno je da se unapred pripremite za potrebe svojih kupaca sa invaliditetom
 • razmislite o promeni mesta policama, izmeni procedura ili fizičkog prostora

3. Komunicirajte sa kupcima

 • obavestite ih o pogodnostima koje nudite kroz različite forme komunikacije
 • pitajte da li im je potrebna dodatna podrška
 • imajte na umu da je nekim kupcima neophodno da skinete masku s lica ukoliko čitaju sa usana

4. Obučite osoblje

 • pokažite osoblje kako da komuniciraju sa kupcima zbog društvene distance
 • obezbedite podršku svim kupcima bez obzira na vrstu invaliditeta
 • objasnite potrebu nošenja maski i sprečite diskriminaciju osoba sa invaliditetom

Zašto je ovo važno

Ukoliko se učini diskriminacija prema starima i osobama sa invaliditetom u riziku ste da

 • budete tuženi
 • platite nadoknadu troškova
 • dovedete u pitanjs svoju reputaciju

Poštujući Zakon o jednakosti omogućava svim vlasnicima maloprodajnih radnji da doprinesu pravednijem društvu u kome se svi cene i imaju jednak pristup uslugama.

Dobri prodavci ne samo da razumeju potrebu razumnog prilagođavanja, nego znaju da to doprinosi i finansijskom benefitu proširivanjem baze kupaca.

 

 

2020-10-02

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32