slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
09.11.2021
Fokus grupa
U okviru projekta Jednake mogucnosti Dalje...
07.10.2021
JEDNAKE MOGUCNOSTI
Nepristupačnost, nedovoljna razvijenost i neadekvatnost Dalje...
27.09.2021
Trening trenera III
U Kragujevcu je 25 i 26 septembra Dalje...
22.09.2021
Niska stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom u Irskoj
Irska je imala četvrtu najnižu stopu zaposlenosti među osobama sa inva Dalje...
26.07.2021
Trening trenera II
II Modul Treninga za trenere Dalje...

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 2018

Iz Odelenja za ekonomska i socijalna pitanja UN, 5. oktobra 2018

 

Od 1992 se Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom redovno obeležava širom sveta 3. decembra. Ovogodišnji moto glasi  “Osnaživanje osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje uključenosti i jednakosti”.  Ovom temom se težište stavlja na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivan, pravedniji i održivi razvoj, predviđen u Agendi za održivi razvoj 2030.

Ova agenda se zalaže zato da niko ne sme ostati po strani, to je vrlo ambiciozan akcioni plan međunarodne zajednice ka mirnom i prosperitetnom svetu, u kome je dostojanstvo svakog pojedinca  osnovni princip koji se ogleda u tri stuba na kojima počivaju Ujedinjene nacije: razvoj, ljudska prava i mir i sigurnost. To je osnova očuvanja punog i jednakog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i kreiranja društva pristupačnog za sve, pa i osoba sa invaliditetom.

Agenda 2030 veliku važnost daje održivom urbanom razvoju, posebno u Cilju 11: učiniti gradova i ljudska naselja inkluzivnim, sigurnim, otpornim i održivim. Ne može postojati održivi razvoj bez održivog urbanog razvoja. Na Konferenciji UN o stanovanju i održivom urbanom razvoju  (Habitat III), održana u Kitu, Ekvador, 2016, prepoznat je značaj pristupa “pametnih gradova” gde se koriste mogućnosti digitalizacije, čiste energije i tehnologija, kao i inovativne transportne tehnologije, koje obezbeđuju mogućnosti svojim stanovnicima razvoj,  ekonomski rast i unapređenje usluga.

Ove godine Generalni sekretar UN je podneo, do sada prvi, izveštaj o invalidnosti i razvoju – razmatrajući Ciljeve održivog razvoja od strane, za i sa osobama sa invaliditetom.  Izveštaj pruža osnovne dokaze za uređenje politika zasnovane na uključivanju invalidnosti, kroz primenu, praćenje i evaluaciju inkluzivne, pristupačne i održive glovalne razvojne agende.

Obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u UN će okupiti države članice, UN tela, nacionalne i lokalne političare, organiizacije civilnog društva, akademske ustanove i organizacija osoba sa invaliditetom da razgovaraju o većem napretku u postizanju održivog razvoja o uključenosti osoba sa invaliditetom.

 

2018-11-01

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30