slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
24.12.2020
Poseta narodnih poslanica
Danas su Centar za sanostalni zivot Dalje...
23.12.2020
BIDF projekat
Sastanak radnih grupa Dalje...
19.11.2020
ZOOM Okrugli sto
Okrugli sto - socijalna zastita Dalje...
29.10.2020
Okrugli sto
Odrzan Okrugli sto o pristupacnosti Dalje...
20.10.2020
Radionica o siromastvu
U Leskovcu je 20. oktobra odrzana Dalje...

ZOOM Okrugli sto

Zbog pogorsane epidemioloske situacije KOVID virusom, CSZ Srbija je organizovao ZOOM okrugli sto posvecen analizi socijalne zastite u okviru regionalnog projekta "Pokret osoba sa invaiditetom na Zapadnom Balkanu za evropske integracije".

Ucestvovalo je 23 predstavnika, sto nacionalnih saveza organizacija osoba sa invaliditetom, lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom i predstavnika institucija koje se bave socijalnom zastitom.

Uskladjenost zakonodavnog okvira u sistemu socijalne zastite sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom postoji, ali postoji zabrinutost oko najavljivanih izmena u Zakonu o socijalnoj zasiti i komunikaciji donosioca odluka sa predstavnicima invalidskog pokreta u Srbiji. 

2020-11-19

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33