slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
27.01.2020
Nastavlja se rad na proceni pristupacnosti BM
110. sednica RIKa Dalje...
20.01.2020
Nastavak ispitivanja pristupacnosti BM
Clanovi lokalnih Centara za samostalni zivot Dalje...
15.01.2020
Ispitivanje pristupacnosti birackih mesta
Na preporuku RIKa Dalje...
26.12.2019
Reforma izbornog procesa
CSZ u Srbiji nastavio je sa radom na reformi izbornog procesa Dalje...
25.12.2019
Obuke za personalne asistente
Treneri Centra su odrzali dva treninga Dalje...

Hodaj i razgovaraj sa osobama sa invaliditetom

Projekat ima za cilj da uskladi ključne uloge i prakse zainteresovanih strana u izbornom procesu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, član 29 i domaćim strateškim i zakonodavnim okvirom. Glavna pitanja za OSI u izbornom procesu su: nedostatak dostupnih informacija o izbornim pitanjima / programima političkih stranaka; fizička dostupnost biračkih mesta; glasanje u rezidencijalnim ustanovama, osiguranje tajnosti glasanja za slabovide ljude; nejasne procedure glasanja od kuće; nedostatak podataka o broju birača na izborima; glasačka prava za osobe sa intelektualnim teškoćama.

Cilj projekta je da doprinese dostupnosti izbornih procesa za osobe sa invaliditetom u Srbiji kroz poboljšanja pristupačnosti biračkih mesta, korišćenje pristupačnih glasačkih sredstava, bolja dostupnost glasačkih sistema, usluge podrške u pristupu izbornom procesu , mobilizacija osoba sa invaliditetom da učestvuju u izbornom procesu i razvoju sistema za nadzor invalida koji uključuju invalide. Projekat predlaže trostruki pristup: 1) uspostavljanje funkcionalnog učešća osoba sa invaliditetom u izbornom procesu u zajednici kako bi se započeo uticaj na politike i prakse u pogledu pristupačnog izbornog procesa u Srbiji na svim nivoima; 2) doprinos promenama u izbornim pravilima koje ometaju učešće osoba sa invaliditetom, javnim zagovaranjem, podizanjem svesti i naporima u kampanji; i 3) kreirati značajan trenutak u okviru pokreta osoba sa invaliditetom za veće učešće na izborima, uključujući regrutovanje 15 mladih i žena sa invaliditetom na obuku o politici/kama.