slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
31.03.2020
Samostalni zivot tokom pandemije COVID-19: Spanija
ENIL - Spanija je medjuu najugrozenijim drzavama pandemijom COVID-19 Dalje...
28.03.2020
EU nevidljiva u slucaju socijalnog odgovora na COVID-19
Svakodnevno se opaza da sirom Evrope kreatori politika Dalje...
27.03.2020
Roditeljstvo dece sa invaliditetom u vreme pandemije
Mnogi roditelji dece sa invaliditetom su i licno upoznati sa osecanjem izolacije Dalje...
27.03.2020
Elektronski biracki spisak
U okviru projekta Hodaj i pricaj sa osobama Dalje...
20.03.2020
Lista prioriteta
Lista prioriteta za unapredjenje polozaja Dalje...

Hodaj i razgovaraj sa osobama sa invaliditetom

Projekat ima za cilj da uskladi ključne uloge i prakse zainteresovanih strana u izbornom procesu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, član 29 i domaćim strateškim i zakonodavnim okvirom. Glavna pitanja za OSI u izbornom procesu su: nedostatak dostupnih informacija o izbornim pitanjima / programima političkih stranaka; fizička dostupnost biračkih mesta; glasanje u rezidencijalnim ustanovama, osiguranje tajnosti glasanja za slabovide ljude; nejasne procedure glasanja od kuće; nedostatak podataka o broju birača na izborima; glasačka prava za osobe sa intelektualnim teškoćama.

Cilj projekta je da doprinese dostupnosti izbornih procesa za osobe sa invaliditetom u Srbiji kroz poboljšanja pristupačnosti biračkih mesta, korišćenje pristupačnih glasačkih sredstava, bolja dostupnost glasačkih sistema, usluge podrške u pristupu izbornom procesu , mobilizacija osoba sa invaliditetom da učestvuju u izbornom procesu i razvoju sistema za nadzor invalida koji uključuju invalide. Projekat predlaže trostruki pristup: 1) uspostavljanje funkcionalnog učešća osoba sa invaliditetom u izbornom procesu u zajednici kako bi se započeo uticaj na politike i prakse u pogledu pristupačnog izbornog procesa u Srbiji na svim nivoima; 2) doprinos promenama u izbornim pravilima koje ometaju učešće osoba sa invaliditetom, javnim zagovaranjem, podizanjem svesti i naporima u kampanji; i 3) kreirati značajan trenutak u okviru pokreta osoba sa invaliditetom za veće učešće na izborima, uključujući regrutovanje 15 mladih i žena sa invaliditetom na obuku o politici/kama.