slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.05.2022
Evropski Dan samostalnog zivota
Na nivou mreze Centara za samostalni Dalje...
05.05.2022
Javno zagovaranje mreza 2022
U Beogradu je, 5.maja održana svečanost Dalje...
11.03.2022
Javne debate
U okviru projekta Jednake mogucnosti Dalje...
09.03.2022
JEDNAKE MOGUCNOSTI
U okviru programa Jednake mogucnosti Dalje...
25.11.2021
Fokus grupa
U Leskovcu je odrzana Fokus grupa Dalje...

Aktuelni projekti

Pokret osoba sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu za evropske integracije
Dalje...
Hodaj i razgovaraj sa osobama sa invaliditetom
Dalje...
Samostalni život OSI u Beogradu
Dalje...
Personalna asistencija u Čačku
Dalje...
Personalna asistencija u Boru
Dalje...
Licenciranjem do pune usluge socijalne zaštite za OSI
Dalje...