slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
05.09.2019
Sastanak povodom novog Javnog rada
U Boru je 4. septembra odrzan sastanak Dalje...
29.07.2019
Nove obuke za PA
CIL Srbija je od maja do kraja jula odrzao Dalje...
10.06.2019
Nastavak projekta u Sapcu
Nakon uspesno zavrsenog prvog dela projekta Dalje...
28.05.2019
Zavrsna konferencija
U Sapcu je odrzana zavrsna konferencija Dalje...
05.05.2019
Dan samostalnog zivota
ENIL je objavio Manifest sa četiri osnovna principa u realizaciji samostaln Dalje...

Samostalnim životom do punog građanskog učešća   

Cilj ovog projekta je doprinos  ostvarivanju  ljudskih prava osoba sa invaliditetom i razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, predviđenih Strategijom socijalne zaštite Šapca, kroz podršku samostalnom životu OSI i njihovom punom građanskom učešću u Šapcu.


Specifični ciljevi projekta su:

  1. Razvoj i pilotiranje usluge personalnih asistenata, kao nove službe podrške za osobe sa invaliditetom, predviđene Zakonom o SZ, a koja trenutno ne postoji u Šapcu
  2. Podrška daljem razvoju usluga socijalne zaštite u Šapcu, kroz zagovaranje za uvođenje usluge PA u sistem socijalne zaštite u Šapcu i uspostavljanje i jačanje partnerstva između organizacija osoba sa invaliditetom i lokalne samouprave

Ciljna grupa ovog projekta su odrasle osobe sa telesnim invaliditetom i slepe osobe, lokalni donosioci odluka (predstavnici lokalnih vlasti i relevantnih institucija).


Projekat se sprovodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, kroz UNDP a sredstvima EC. Sprovodi ga Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara mačvanskog okruga i Međuopštinskom organizacijom slepih Šapca i trajaće 9 meseci.