slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
11.03.2019
Medjunarodna konferencija
U Bekescabi je od 4-9. marta odrzana Dalje...
04.03.2019
BIDF Evaluacija
U Beogradu je odrzana zavrsna radionica BIDF projekta Dalje...
21.02.2019
Žene sa invaliditetom
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u saradnji sa UN Dalje...
08.01.2019
SAOPŠTENJE
Potpisan o Sporazum o razumevanju radi unapredjenja pristupacnosti Dalje...
20.12.2018
PA obuka
Do kraja 2018. godine odrzane jos dve obuke Dalje...

Samostalnim životom do punog građanskog učešća   

Cilj ovog projekta je doprinos  ostvarivanju  ljudskih prava osoba sa invaliditetom i razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, predviđenih Strategijom socijalne zaštite Šapca, kroz podršku samostalnom životu OSI i njihovom punom građanskom učešću u Šapcu.


Specifični ciljevi projekta su:

  1. Razvoj i pilotiranje usluge personalnih asistenata, kao nove službe podrške za osobe sa invaliditetom, predviđene Zakonom o SZ, a koja trenutno ne postoji u Šapcu
  2. Podrška daljem razvoju usluga socijalne zaštite u Šapcu, kroz zagovaranje za uvođenje usluge PA u sistem socijalne zaštite u Šapcu i uspostavljanje i jačanje partnerstva između organizacija osoba sa invaliditetom i lokalne samouprave

Ciljna grupa ovog projekta su odrasle osobe sa telesnim invaliditetom i slepe osobe, lokalni donosioci odluka (predstavnici lokalnih vlasti i relevantnih institucija).


Projekat se sprovodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, kroz UNDP a sredstvima EC. Sprovodi ga Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara mačvanskog okruga i Međuopštinskom organizacijom slepih Šapca i trajaće 9 meseci.