slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
27.01.2020
Nastavlja se rad na proceni pristupacnosti BM
110. sednica RIKa Dalje...
20.01.2020
Nastavak ispitivanja pristupacnosti BM
Clanovi lokalnih Centara za samostalni zivot Dalje...
15.01.2020
Ispitivanje pristupacnosti birackih mesta
Na preporuku RIKa Dalje...
26.12.2019
Reforma izbornog procesa
CSZ u Srbiji nastavio je sa radom na reformi izbornog procesa Dalje...
25.12.2019
Obuke za personalne asistente
Treneri Centra su odrzali dva treninga Dalje...

Samostalnim životom do punog građanskog učešća   

Cilj ovog projekta je doprinos  ostvarivanju  ljudskih prava osoba sa invaliditetom i razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, predviđenih Strategijom socijalne zaštite Šapca, kroz podršku samostalnom životu OSI i njihovom punom građanskom učešću u Šapcu.


Specifični ciljevi projekta su:

  1. Razvoj i pilotiranje usluge personalnih asistenata, kao nove službe podrške za osobe sa invaliditetom, predviđene Zakonom o SZ, a koja trenutno ne postoji u Šapcu
  2. Podrška daljem razvoju usluga socijalne zaštite u Šapcu, kroz zagovaranje za uvođenje usluge PA u sistem socijalne zaštite u Šapcu i uspostavljanje i jačanje partnerstva između organizacija osoba sa invaliditetom i lokalne samouprave

Ciljna grupa ovog projekta su odrasle osobe sa telesnim invaliditetom i slepe osobe, lokalni donosioci odluka (predstavnici lokalnih vlasti i relevantnih institucija).


Projekat se sprovodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, kroz UNDP a sredstvima EC. Sprovodi ga Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara mačvanskog okruga i Međuopštinskom organizacijom slepih Šapca i trajaće 9 meseci.