slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
04.12.2018
Obuka za PA i 3. decembar
U Somboru je 3.decembar obelezen radno Dalje...
03.12.2018
Obelezavanje 3. decembra u Sapcu
Pocetak usluge PA u Sapcu Dalje...
01.11.2018
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 2018
Od 1992 se Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom redovno obeležava Dalje...
26.10.2018
Obuka za korisnike usluge PA
Centar za samostalni zivot OSI Srbije odrzao je obuku za korisnike Dalje...
23.10.2018
Sajam knjiga
Sajam J=DNAKI koji se održava u okviru 63. Medjunarodnog beogradskog Dalje...

Servis personalnih asistenata u Srbiji (SPAS)

U periodu februar 2003 - oktobar 2005, Centar za samostalni život invalida Srbije (CIL) i Katolička služba za pomoć (CRS) su uz finansijsku pomoć Agencije za razvoj Republike Irske (DCI), sprovodili pilot projekat Servis personalnih asistenata u Srbiji (SPAS).

Cilj projekta je bio podrška samostalnim životu i punom gradjanskom upešću osoba sa invaliditetom (OSI) i njihovih organizacija u Srbiji i predstavljanja nove vrste servisa koji je do tada bio nepoznat u Srbiji. Zadaci na projektu su bili:

  1. uspostavi prvi korisnički kontrolisani servis personalnih asistenata u Srbiji, kao ključnog aspekta samostalnog života OSI
  2. unapredjenje osnovnih veština OSI neophodnih za njihov samostalni život i puno gradjansko učešće
  3. podrška inicijativama svih zainteresovanih grupa/pojedinaca u oblasti invalidnosti u cilju povećanja vidljivosti OSI u lokalnoj zajednici i stvaranje uslova za njihovo društveno uključivanje.

U avgustu 2005, navršile su se dve i po godine uspešne primene SPAS projekta u pet gradova u Srbiji (Beograd, Sombor, Smederevo, Jagodina i Leskovac).

I kao ideja i kao praktično rešenje, ovaj projekat je novost u regionu. Servis personalnih asistenata, kojim se obezbedjuje podrška OSI u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (od lične higijene, preko izlaska iz kuće, do vodjenja aktivnijeg života) je funkcionisao dobro, čak do izuzetnog zadovoljstva 70 korisnika i 73 personalna asistenta i članova njihovih porodica. Kao što pokazuju istraživanja radjena na kraju projekta, došlo je do promena u životima i korisnika i njihovih asistenata. U relativno kratkom periodu odvijanja servisa, kvalitet života korisnika se značajno poboljšao, uz evidentno širi uticaj. 

Ključna dostignuća prvog SPAS projekta obuhvataju:

1. uvodjenje novog socijalnog servisa - prvog te vrste u Srbiji

2. uspostavljanje i vodjenje korisnički kontrolisanog servisa personalnih asistenata u zemlji za 70 OSI u pet gradova, kao ključnog aspekta samostalnog života OSI.

3. radno angažovanje za 73 nezaposlene osobe, kao personalnih asistenata, što je doprinelo smanjenju nezaposlenosti u Srbiji

4. izuzetne promene u unapredjenju kvaliteta života OSI, korisnika personalne asistencije, uključujući bolje definisanje njihovih ličnih potreba i prihvatanje uloge poslodavca i menadžera

5. povećanje vidljivosti OSI u lokalnoj zajednici i stvaranje konteksta za njihovo društveno uključivanje, promena u stavovima ljudi oko njih - članova porodice i zajednice - nakon što su prepoznali nove kapacitete i potencijale OSI

6. unapredjene osnovne veštine OSI, neophodne za njihov samostalni život i puno gradjansko učešće, kroz edukativne aktivnosti i izgradnju kapaciteta OSI i njihovih asistenata

7. uradjeni: analiza ekonomske opravdanosti ove vrste servisa i Participativno akciono istraživanje, kojima se dokumentovano govori u prilog promenama u kvalitetu života OSI

8. uspešno lobiranje, zastupnički rad i promotivne aktivnosti oko projekta Servis personalnih asistenata je rezultirao činjenicom da je projektni tim osigurao dodatno finansiranje da pokrije troškove taksi i doprinosa za zarade personalnih asistenata

9. obezbedjena strateška i finansijska podrška dve nacionalne vlade koje su upravljale zemljom u poslednje tri godine u Srbiji.

10. uticaj SPAS projekta na smanjenje siromaštva se ogledao dvostruko: na korisnike i njihove asistente koji su na različite načine unapredili svoj materijalni status i životne uslove.